Źródła danych
love

Źródła danych

Czym jest desk research? 

Desk research czyli analiza danych zastanych to, najprościej mówiąc, technika badawcza, w której zamiast aktywnie wywoływać informacje (na przykład za pośrednictwem wywiadów indywidualnych IDI, grup fokusowych albo ankiet) korzystamy z tego co już istnieje, zostało opracowane przez innych badaczy. Na przykład: raporty z badań, artykuły naukowe, sprawozdania, analizy, wypowiedzi eksperckie. 

Jak wybierać i skąd brać źródła do desk researchu? 

Kluczem do dobrze zrobionego desk researchu jest dobór źródeł danych. To ważne - z błędnie wybranych źródeł wyciągniemy błędne wnioski. Tym ważniejsze jest więc aby zabierając się za desk research już na samym początku określić kryteria doboru materiału - tak, by był zgodny z naszymi celami i potrzebami badawczymi. 

Dobrą praktyką doboru źródeł danych do desk researchu jest prosty test, jakiemu sami poddajemy każdy raport, zestawienie i opracowanie. Odpowiadając na poniższe pytania oceniamy przydatność danego materiału do naszych badań: 

  1. Trafność: czy znajdę w nich odpowiedzi na interesujące mnie pytania? Czy zawartość dotyczy mojej grupy docelowej? Czy analizowano w nim segment, obszar, branżę, problem, który badam?
  2. Rzetelność: czy mogę temu zaufać? Kto to badał i jakie stały za tym cele? Jaka metodologia została wykorzystana? Jak duża była badana próba? Czy ten raport i płynące z niego są spójne z pozostałymi, czy może w sposób rażący odstają od nich? Dlaczego? 
  3. Aktualność: kiedy powstały te dane? Kiedy zostały opracowane i przeanalizowane? Czy badane przeze mnie zjawisko oraz dane są podatne na dezaktualizację? Czy dotyczą raczej kwestii uniwersalnych, ponadczasowych? 

 

love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.