Baza źródeł dla desk research - Technologia
love

Baza źródeł dla tagu Technologia

Najciekawsze raporty, zestawienia i opracowania dla badaczy, UX researcherów,
marketerów i strategów otagowane jako Technologia

Tytuł i link do raportu Autor Rok
Hejterzy w sieci
Raport przedstawiający skalę hejtu w internecie; czym jest hejt i jak z nim walczyć
SW Research 2015
Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety.
Charakterystyka rodziców w kontekście wartości, jakimi kierują się wybierając produkty dla dzieci i ich zaangażowanie w trendy i technologie.
On Board Think Kong 2014
Internet i działania w sieci
Analiza zjawisk społecznych związanych z siecią, m.in. sztuczna inteligencja, dezinformacja w internecie, niebezpieczeństwo w sieci, patostreaming.
NASK Państwowy Instytut Badawczy 2019
Zachowania konsumentów rynku mediów i nowych technologii
Raport przedstawiający zachowania odbiorców treści - formy spędzania czasu, częstotliwość korzystania, dostęp do internetu i sposób korzystania z urządzeń
Federacja Konsumentów 2014
Jak Polacy korzystają z telefonu i Internetu w czasie pandemii
Raport przedstawiający wpływ pandemii koronawirusa na to jak Polacy korzystają z telefonów.
Krajowy Rejestr Długów 2020
Digital ethics - polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii.
Raport dotyczący poziomu wiedzy i stosunku Polaków do nowych technologii.
Orange Polska 2020
Polscy internauci - Analizy PBI
Comiesięcznie aktualizowany raport przedstawiający podstawowe dane dotyczące internautów w Polsce
Polskie Badania Internetu 2020
E-commerce w Polsce 2020
Charakterystyka branży e-commerce z analizą postaw i zachowań konsumenckich w kontekście zakupów online.
Gemius 2020
Raport Polskie Startupy 2020. Covid Edition
Analiza sektora startupów w Polsce. Charakterystyka startupów, wpływ pandemii na działalność startupów , ich przychody i pozyskiwanie funduszy
Startup Poland 2020
Raport: Globalne badanie liderów technologicznych 2020
Raport zawierający szeroką analizę rynku technologii na świecie. Przedstawia przykłady podejmowanych działań, omawia wyzwania i perspektywy
Deloitte 2020
Badania branży gier
Szereg raportów poświęconych branży gier w Polsce - w tym analiza trendów, zachowań i potrzeb graczy, jak i zatrudnienia w sektorze gamedev
Krakowski Park Technologiczny 2020
Strong Leaders Creator in IT
Raport przedstawiający jak firmy z branży nowych technologii wspierają kobiety i pomagają w rozwoju kariery.
Come Creations Group 2020
Crunch Base
Dane dotyczące rynku nowych technologii i biznesu
Crunchbase 2020
Ecosystem Profile Picture: Poland
Raport "Ecosystem Profile Picture: Poland" to skondensowane spojrzenie na ekosystem startupów i funduszy Venture Capital w Polsce. Zawiera informacje dotyczące dostępnego dofinansowania dla startupów, najbardziej aktywnych funduszy VC, największych inwestycji, oraz wpływu COVID-19 na kondycję rynku.
VCLeaders 2020
Problematyczne używanie internetu przez młodzież
Wyniki badania zaburzeń spowodowanych korzystaniem z Internetu przez młodzież i czasu spędzanego przed ekranem.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Patotreści w internecie
Badania wpływu treści przemocowych zamieszczonych w Internecie na młodzież
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research 2019
Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce
Określenie nasilenia zjawiska korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych oraz scharakteryzowanie tej kwestii ze szczególnym uwzględnieniem wieku dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2015
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Temat Internetu w życiu młodych ludzi, urządzenia i zagrożenia
TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie
Tematyka nadużywania internetu, zagrożeń dzieci w internecie, cyberprzemocy i pornografii w sieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Zagrożenia wobec dzieci w internecie
Badania zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie, zjawisko cyberprzemocy, pornografii i pedofilii
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2008
Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie
Badanie postaw rodziców wobec przemocy w Internecie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Polacy o kampanii “Stop cyberprzemocy”
Wyniki badań dotyczących postawy Polaków wobec kampanii "stop cyberprzemocy"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Dzieci aktywne online
Badania dotyczące aktywności dzieci w sieci: gry online, zagrożenia.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne
Badanie badające zjawisko przemocy rówieśniczej w Internecie u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie
Raport opisujący kontakt dzieci z treściami niebezpiecznymi w Internecie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2006
Badania: ekonomia współdzielenia
Prezentacja wyników badania o ekonomii współdzielenia i korzystania z takich usług jak finanse społecznościowe, pożyczki społecznościowe (social lending), wspólne przejazdy (carpooling), czy finansowanie społecznościowe (crowdfunding)
Blue Media 2015
Jak kupujemy w internecie
Prawie 70 proc. Polaków robi zakupy przez internet. Decydującym czynnikiem wyboru sklepu pozostaje cena – wynika z badania Blue Media. Cena jest także decydująca, jeśli chodzi o wybór metody płatności.
Blue Media 2016
Podejście Polaków do FinTech
​Raport zrealizowany dla Blue Media na temat: podejścia Polaków do niebankowych usług finansowych, skłonności do korzystania z nowych rozwiązań finansowych, zaufania do instytucji finansowych, firm technologicznych i telekomunikacyjnych.
Blue Media 2016
Making Big Data Retail Banking: raport BCG
Raport firmy doradczej BCG na temat wykorzystania big data w bankowości.
Boston Consulting Group 2016
The Future of Fintech and Banking: raport Accenture
W raporcie można znaleźć podstawowe dane o branży FinTech na świecie (wielkość rynku z podziałem regionalnym) oraz analizę relacji między "nowym" a "starym", między sektorem bankowym a firmami technologicznymi. W raporcie przedstawiono też możliwe scenariusze rozwoju tych relacji.
Accenture 2015
The Future of Finance: raport Goldman Sachs
Tematy poruszane w raporcie to: Finanse społecznościowe, Crowdfunding, Inwestycje, Pożyczki, Płatności, Technologie.
Goldman Sachs 2015
Podejście Polaków do fintechu 2018 [RAPORT]
W raporcie znajdą się takie informacje jak: poziom zaufania do instytucji oferujących usługi finansowe, poziom zaufania do korporacji technologicznych​, gotowość do korzystania z niebankowych usług finansowych, gotowość do udostępniania podmiotom trzecim danych do bankowości internetowej.
Satisface dla Blue Media 2018
Polacy wobec zmian technologicznych
Z raportu dowiesz się ​jak oceniamy wpływ postępu technologicznego na swoje życie oraz jakie mamy obawy związane ze zmianami technologicznymi​.
Blue Media 2018
Games Marketing Insights for 2021
Statystyki marketingowe dotyczące gier w 2021 r.
Facebook Gaming 2020
TV + WWW = Razem Lepiej
Badanie CAWI użytkowników internetu powyżej 15 roku życia. Opisanie zmiany nawyków w zakresie użytkowania telewizji i multiscreeningu.
IAB Polska 2020
Barometr ITX - Podsumowanie 2020
Podsumowanie badań kondycji polskiej branży IT za rok 2020 miesiąc po miesiącu.
justjoin.it 2021
Raport wynagrodzeń polskich programistów za 2020 rok.
Raport omawiający rzeczywisty rozkład zarobków w branży IT, które technologie są najbardziej dochodowe w wybranych miastach i wpływ pandemii na rynek programistyczny.
justjoin.it 2021
Raport: AI i nowe technologie w polskiej obsłudze klienta. Dlaczego jesteśmy w tyle?
Badanie było przeprowadzone metodą CAWI wśród specjalistów, managerów i dyrektorów pracujących w działach obsługi klienta w całej Polsce omawiające temat zaawansowanych narzędzi i przeszkód przed ich wdrożeniem w działania firm.
BOTWISE 2021
Emocje na portalach – strony informacyjne
Analiza wydźwięku emocjonalnego na portalach newsowych z okresu styczeń-luty 2020
Sentimenti 2020
Chatboty w Polsce 2020
Wyniki badania ilościowego oraz benchmark polskich chatbotów w finansach, telekomunikacji i mediach, turystyce oraz retailu.
Symetria 2020
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ONLINE
Wykorzystanie nowych technologii przez uczniów, rodziców i nauczycieli
Brainly 2017
The State of Mobile 2021
Raport rynku gier i aplikacji mobilnych
App Annie 2021
Candidate Experience. Doświadczenia kandydatów w IT w 2020 r.
Opracowanie, które zawiera dane na temat obecnych procesów rekrutacyjnych oraz wskazówki jak je optymalizować, aby spełniały oczekiwania poszukujących pracy. Raport powstał na podstawie wyników ankiety, której celem było zbadanie doświadczeń kandydatów w IT.
No Fluff Jobs i Maja Gojtowska 2021
Co (u)gryzie e-commerce?
Raport w formie poradnika o wyzwaniach e-commerce 2021. Opracowanie powstało na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute na grupie 2754 internautów. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - responsywnych ankiet elektronicznych emitowanych na stronach www oraz w wysyłce mailowej.
Mobile Institute, Izba Gospodarki Elektronicznej 2021
Postpandemic Generation. Online czy offline. Jak kupuje generacja Z
Accenture i Fashion Biznes przeprowadziły II edycję badania zwyczajów zakupowych generacji Z, czyli osób urodzonych po 1995 r. Jego celem było zrozumienie wpływu ostatnich miesięcy na sposób realizacji procesów zakupowych młodego pokolenia oraz powiązanych z nimi sfer życia zdominowanych przez narzędzia cyfrowe. Najważniejsze wnioski zostały przedstawione w raporcie „Jak kupuje generacja Z”.
Accenture, FashionBiznes 2021
Digital 2021 Global Overview Report (January 2021)
Użytkowanie Internetu, Social Media, urządzeń mobilnych i e-commerce na świecie
Hootsuite 2021
Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046
Raport o przyszłych wyzwaniach edukacji. Zaplanowany kilkumiesięczny proces badawczy, składający się z kilku poniżej opisanych etapów, miał na celu wypracowanie scenariuszy przyszłości dla edukacji w perspektywie najbliższych 25 lat.
infuture.institute 2021
Etat w Sieci 2.0 – Zdrowie Psychiczne Nastolatków w Nauce Zdalnej
Co działo się z nami i naszymi dziećmi w okresie nauki zdalnej 2020, jak wyglądało korzystanie z ekranów i jakie są tego konsekwencje? II edycja raportu o skutkach przeorganizowania systemu nauki, wprowadzenia zdalnych lekcji na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii 2021
CYFROWI TUBYLCY. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?
Nastolatki w Polsce bardziej smart niż w Hiszpanii czy Turcji. Czym polska młodzież wyróżnia się na tle ich zagranicznych kolegów?
SW Research 2019
EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu
W raporcie: 10+ Success stories & Lessons learned, czyli jak o branży mówią przedstawiciele firm, 10+ podejść do budowy cyfrowych produktów edukacyjnych w Polsce i odpowiedź na pytanie: jaki model biznesowy dominuje w tej branży?, Stan branży edukacyjnej w Europie i w Polsce. Kto inwestuje w EduTech?, Handbook o tworzeniu produktów cyfrowych dla branży edukacyjnej. Jak przebiega taki proces?
Project People 2021
UX i Product Design w Polsce 2021
Siódma edycja badania branży User Experience i Product Design w Polsce. Informacje o stanie branży: doświadczeniu, edukacji, zarobkach, firmach, narzędziach. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe (CAWI) na próbie ponad pół tysiąca osób (n=691), co stanowi znaczącą część społeczności branży user experience.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2021
Specjaliści UX w Polsce 2013
Podsumowanie drugiej edycji badania wykonanego przez dwoje członków CHI Polska (Joannę Kwiatkowską i Tomasza Skórskiego) w celu bliższego poznania osób zajmujących się user experience w Polsce.
Kwiatkowska J., Skórski T. 2013
Profil specjalisty User Experience w Polsce
Pierwsza edycja badania przeprowadzonego przez członków CHI Polska (Joannę Kwiatkowską i Tomasza Skórskiego) w roku 2012. Celem raportu było bliższe poznanie społeczności User Expiernece w Polsce.
Kwiatkowska J., Skórski T. 2012
Specjaliści User Experience 2015
Kolejna edycja raportu na temat specjalistów user experience w Polsce. Zawiera informacje o najpopularniejszych technikach i narzędziach stosowanych przez projektantów i badaczy w swojej codziennej pracy. Zawiera informacje na temat miejsc pracy, zarobkach i aspiracjach specjalistów z branży UX.
Aleksander, M., Kwiatkowska J., Skórski T. 2015
Raport UX - cyfrowe produkty i usługi 2017
Kolejna edycja badania branży User Experience i produktów cyfrowych w Polsce. W raporcie można znaleźć informacje na temat branży: doświadczeniu, edukacji, zarobkach, firmach, narzędziach.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2017
User Experience i Product Design w Polsce 2018
Piąta edycja cyklicznego badania branży User Experience i Product Design w Polsce na temat specyfiki branży w naszym kraju. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na póbie N=503.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2019
UX i Product design w czasach pandemii - Raport 2020
Wyjątkowa edycja cyklicznego raportu na temat branży UX. Z uwagi na szybko rozprzestrzeniającego się wirusa i wyzwania z nim związane, raport odpowiada na pytanie jak światowa pandemia wpłynęła na branżę UX.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2020
Pokolenie równoległych światów
Raport ma na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu pokolenia równoległych światów w trzech kluczowych wymiarach: pracy i finansów, relacji oraz zdrowia, włącznie z kondycją psychiczną.
Nationale-Nederlanden 2021
Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?
Postanowiliśmy zapytać Polaków o to, jak korzystają z e-maila, co właściwie myślą o ofertach, które otrzymują tym kanałem oraz jaki mają stosunek do spamu. Z udzielonych odpowiedzi wynika jasno, że – parafrazując popularny slogan – Personalized Email Is King!
ExpertSender 2021
Polish SaaS Landscape: Granularity of Growth
Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat polskiego rynku SaaS zebrane w jednym raporcie! Poznaj wzorce wzrostu i akwizycji polskich firm SaaS.
Valueships 2021
Praca zdalna i hybrydowa w IT. Jak pracujemy po pandemii?
jak pracownicy(-czki) sektora tech oceniają przejście na pracę zdalną/hybrydową, co się zmieniło w ich podejściu do obowiązków i jaki jest ich wymarzony model współpracy w czasie postpandemii.
No Fluff Jobs 2022
Phygitalowy Pacjent przyszłości
W jaki sposób pandemia wpłynęła na postępowanie i preferencje ludzi dotyczące wellbeingu i zdrowia? W jaki sposób technologia cyfrowa ukształtuje pacjenta nowej generacji?
Deloitte Digital 2022
Kobiety w IT. Czym się zajmują, ile zarabiają i czy przebiły szklany sufit?
Kobiety w IT nie wiedzą, ile zarabiają koledzy po fachu Aż 66% specjalistek IT z Polski nie wie, ile zarabiają mężczyźni na tym samym stanowisku i poziomie doświadczenia. Co to oznacza? Wciąż wiele firm nie weszło w pełni na transparentną ścieżkę: ta niewiedza może wynikać z faktu, że organizacje nie udostępniają siatek płac, a publikując ogłoszenia o pracy, nie podają widełek wynagrodzeń i szczegółów stanowiska.
No Fluff Jobs 2023
love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.