Baza źródeł dla desk research - Społeczeństwo
love

Baza źródeł dla tagu Społeczeństwo

Najciekawsze raporty, zestawienia i opracowania dla badaczy, UX researcherów,
marketerów i strategów otagowane jako Społeczeństwo

Tytuł i link do raportu Autor Rok
Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków
Raporty dotyczące różnych aspektów życia społeczeństwa - ekonomia, demografia, socjologia, edukacja i inne.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 2015
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Raport przedstawiający strukturę zasobów pracy, wskaźniki zatrudnienia i przyczyny bierności zawodowej
Główny Urząd Statystyczny 2014
Hejterzy w sieci
Raport przedstawiający skalę hejtu w internecie; czym jest hejt i jak z nim walczyć
SW Research 2015
Krytyka polityczna
Szereg raportów i publikacji dotyczących polityki, wyborów i poglądów społeczeństwa
Krytyka Polityczna 2019
Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety.
Charakterystyka rodziców w kontekście wartości, jakimi kierują się wybierając produkty dla dzieci i ich zaangażowanie w trendy i technologie.
On Board Think Kong 2014
Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej
Raport przedstawiający skalę przemocy seksualnej wobec kobiet oraz analizę ścigania przestępstw seksualnych przez wymiar sprawiedliwości
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER 2016
Gdzie w internecie mamy szukają wiedzy o badaniach okołoporodowych? Raport IMM i Pregnabit
Raport prezentujący źródła informacji na temat badań okołoporodowych
Instytut Monitorowania Mediów 2018
Internet i działania w sieci
Analiza zjawisk społecznych związanych z siecią, m.in. sztuczna inteligencja, dezinformacja w internecie, niebezpieczeństwo w sieci, patostreaming.
NASK Państwowy Instytut Badawczy 2019
Zachowania konsumentów rynku mediów i nowych technologii
Raport przedstawiający zachowania odbiorców treści - formy spędzania czasu, częstotliwość korzystania, dostęp do internetu i sposób korzystania z urządzeń
Federacja Konsumentów 2014
Jak Polacy korzystają z telefonu i Internetu w czasie pandemii
Raport przedstawiający wpływ pandemii koronawirusa na to jak Polacy korzystają z telefonów.
Krajowy Rejestr Długów 2020
Raporty Ośrodka Badań nad Migracjami
Raporty dotyczące demografii w Polsce, analiza zjawiska migracji i sytuacji uchodźców w Europie
Ośrodek Badań Nad Migracjami 2020
Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
Raport przedstawiający przekonania i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, zachowania oberwatorów oraz charakterystykę osób doświadczających przemocy w rodzinie
KANTAR 2019
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania
Analiza zdrowia Polaków, prezentująca problemy zdrowotne, bieżące trendy i stopień zróżnicowania pomiędzy różnymi grupami społeczeństwa.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 2018
Patriotyzm konsumencki Polaków
Nastawienie Polaków do zakupu polskich produktów, analiza świadomości w kontekście patriotyzmu konsumenckiego, potrzeby i oczekiwania konsumentów
Open Research 2020
Siła Kobiet. Jakie są współczesne Polki?
Raport przedstawiający poglądy, wartości i działania Polek w zależności od pokolenia, przynależności i miejsca zamieszkania.
Mobile Institute 2020
Digital ethics - polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii.
Raport dotyczący poziomu wiedzy i stosunku Polaków do nowych technologii.
Orange Polska 2020
Raport klimatyczny
Analiza sytuacji klimatycznej na świecie. Prognozy ekspertów. Badanie świadomości Polaków oraz analiza zachowań w kontekście ochrony środowiska.
KANTAR 2020
Raporty Intytutu Badań Edukacyjnych
Szereg raportów dotyczących edukacji, szkolnictwa, kompetencji, jakości kształcenia i losów absolwentów
Instytut Badań Edukacyjnych 2018
Wyprawa od źródeł wiedzy, czyli czego dowiedzieliśmy się o badaniach
Analiza procesu decyzyjnego i źródeł wiedzy w kontekście wyborów konsumenckich, obywatelskich i biznesowych.
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii 2019
K16 (Konsument 2016) – największy w Polsce projekt trendwatchingowy
Szereg raportów społecznych i konsumenckich zrealizowanych w ramach projektu K16. Określa wzorce konsumpcyjne Polaków.
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii 2016
Raport Potencjał kobiet w e-biznesie. Wiedza o e-commerce
Raport prezentujący sytuację i wyzwania kobiet w e-biznesie. Przedstawia postawy, wyzwania i motywacje zwiazane z uruchomieniem i rozwoju biznesu online.
Fundacja Kobiety e-biznesu 2020
Polscy internauci - Analizy PBI
Comiesięcznie aktualizowany raport przedstawiający podstawowe dane dotyczące internautów w Polsce
Polskie Badania Internetu 2020
Raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych
Raport przedstawiający sytuację finansową szpitali powiatowych, zawiera analizę kosztów działalności, zobowiązań, a także rachunek zysków i strat
SGH na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 2019
Strong Leaders Creator in IT
Raport przedstawiający jak firmy z branży nowych technologii wspierają kobiety i pomagają w rozwoju kariery.
Come Creations Group 2020
Ukraińcy w Polsce w czasie epidemii koronawirusa
Opis bieżącej sytuacji pracowników, źródła informacji na temat pandemii i ocena działań rządu z perspektywy pracowników zagranicznych
IRCenter 2020
Badanie segmentacyjne uczestników kultury
Badanie umożliwiło segmentację konsumentów kultury na persony i zbadało ich potrzeby.
Muzeum Historii Polski 2017
Polacy pracujący za granicą w 2018 r
Raport omawia zmiany sytuacji emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii
Narodowy Bank Polski 2018
Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce
Badanie miało na celu uzyskanie aktualnej wiedzy na temat praktyki przesłuchiwania małoletnich świadków w Polsce, sposobu przygotowania dzieci do udziału w przesłuchaniu, organizacji oraz przebiegu przesłuchań oraz określenie zgodności miejsc przesłuchań ze standardami, obszarów wymagających poprawy oraz potrzeb sędziów, biegłych i dzieci w związku z udziałem w tej czynności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2020
Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii
Raport o doświadczeniach z okresu od połowy marca do końca czerwca, kiedy to w szkołach po raz pierwszy została wprowadzona edukacja zdalna.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2020
Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, wraz z rekomendacjami.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Problematyczne używanie internetu przez młodzież
Wyniki badania zaburzeń spowodowanych korzystaniem z Internetu przez młodzież i czasu spędzanego przed ekranem.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci
Badanie wśród pracowników ochrony zdrowia pokazujące praktyki zachowań wobec podejrzeń przemocy wobec dzieci
ARC Rynek i Opinia 2019
Patotreści w internecie
Badania wpływu treści przemocowych zamieszczonych w Internecie na młodzież
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research 2019
Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci
Celem badania jest pogłębienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce oraz jej uwarunkowań, a także określenie związku między doświadczeniami krzywdzenia a dysfunkcjami w rodzinie i podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych.
Danae sp. z o.o. oraz Realizacja sp. z o.o. 2018
Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów
Badanie powiązań pomiędzy zachowaniami destruktywnymi u młodych dorosłych a złym traktowaniem dzieci.
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 2018
Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią
Celem badania było określenie skali problemu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz ustalenie grup najbardziej narażonych na ten kontakt.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2017
Kary fizyczne wobec dzieci
Badanie sprawdzało odczucia respondentów wobec kar fizycznych u dzieci i najpopularniejsze rodzaje kar cielesnych w Polsce.
Kantar Millward Brown S.A 2017
Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce
Określenie nasilenia zjawiska korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych oraz scharakteryzowanie tej kwestii ze szczególnym uwzględnieniem wieku dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2015
Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Specyfika problemów zgłaszanych przez dzieci.
Celem badania było przybliżenie perspektywy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i szukały wsparcia poprzez kontakt online z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2014
Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom
Cele badania dotyczyły tematów pochwał w stosunku do dzieci oraz okazywanie im uczuć ze strony opiekunów oraz opinii na temat ważności pochwał i okazywania uczuć dziecku.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2013
Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie
Opisanie problemu kar fizycznych u dzieci i postawy społeczeństwa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gfk 2013
Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych
.Kolejne badania mające za cel objąć swoim zakresem zarówno kwestię przesłuchania, jak i – bardziej szczegółowo niż dotychczas – wykonywania praw dziecka w postępowaniu karnym i relacji dziecka ze sprawcą w toku tego postępowania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci
Diagnoza przeprowadzona przez Fundację zawiera wiele materiałów dotyczących przemocy wobec dzieci, zjawiska wiktymizacji i zaniedbania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2013
Być tatą
Iknografika przedstawiająca kwestię i postrzeganie ojcostwa w społeczeństwie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2014
Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia
Dwa wywiady grupowe z dziadkami, jeden wywiad grupowy z wnukami-uczniami gimnazjum
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Temat Internetu w życiu młodych ludzi, urządzenia i zagrożenia
TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie
Tematyka nadużywania internetu, zagrożeń dzieci w internecie, cyberprzemocy i pornografii w sieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich
Badania poruszają tematykę handlu ludźmi, zwłaszcza dziećmi i problem jej wykrywalności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Badanie polegało na 20 indywidualnych wywiadach pogłębionych z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13–16 lat.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Kołem Naukowym Chi-Kwadrat 2012
Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków
Badania opisujące zjawisko wykorzystywania seksualnego i wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius Polska, 2010
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Raport porównawczy problemu krzywdzenia dzieci siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Program „Dzieciństwo bez przemocy” 2009
Zagrożenia wobec dzieci w internecie
Badania zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie, zjawisko cyberprzemocy, pornografii i pedofilii
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2008
Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie
Badanie postaw rodziców wobec przemocy w Internecie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Polacy o kampanii “Stop cyberprzemocy”
Wyniki badań dotyczących postawy Polaków wobec kampanii "stop cyberprzemocy"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Badania postaw i doświadczeń Polaków wobec tematu przemocy wobec dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown SMG/KRC 2008
Dzieci aktywne online
Badania dotyczące aktywności dzieci w sieci: gry online, zagrożenia.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne
Badanie badające zjawisko przemocy rówieśniczej w Internecie u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2006
Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie
Raport opisujący kontakt dzieci z treściami niebezpiecznymi w Internecie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2006
Wiktymizacja wychowanków domów dziecka
Raport z badań o zjawisku przemocy w domach dziecka i wiktymizacji ofiar.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), program „Przywrócić dzieciństwo” 2006
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Postawa i doświadczenia dorosłych Polaków wobec krzywdzenia dzieci i stosowania kar cielesnych z 2001 roku.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i OBOP 2001
Za co chcą płacić Polacy
Prezentacja wyników badań - za wyręczenie w jakich obowiązkach domowych Polacy gotowi są zapłacić?
Blue Media 2015
Jak Polacy pożyczają pieniądze
Prezentacja wyników badań "Jak Polacy pożyczają pieniądze"
Blue Media 2015
Jak płacimy rachunki 2017
Z badania "Jak płacimy rachunki" można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób Polacy opłacają rachunki, kto w gospodarstwie domowym trzyma piecze nad rachunkami, ile opłat miesięcznie mają polskie gospodarstwa domowe.
Satisface na zlecenie Blue Media 2017
Raport: Jak pożyczamy pieniądze?
Co trzeci Polak pożycza pieniądze - częściej kobiety oraz mieszkańcy mniejszych miast. Najchętniej po pieniądze zwracamy się do banku, a dopiero w dalszej kolejności do rodziny i przyjaciół - to wnioski płynące z badania Blue Media.
Blue Media 2016
Raport Kokos.pl o marzeniach Polaków
Polacy nie marzą o nowym samochodzie czy telefonie, ale o podróżach i odpoczynku. Dodatkowe 5 tys. zł z chęcią wydaliby na wycieczkę, bo to właśnie brak pieniędzy uważają za przeszkodę w realizacji marzeń – wynika z badania Kokos.pl.
Kokos.pl 2016
Podejście Polaków do FinTech
​Raport zrealizowany dla Blue Media na temat: podejścia Polaków do niebankowych usług finansowych, skłonności do korzystania z nowych rozwiązań finansowych, zaufania do instytucji finansowych, firm technologicznych i telekomunikacyjnych.
Blue Media 2016
Jak płacimy rachunki 2019 [RAPORT]
Z raportu dowiesz się: jakie są preferowane metody płatności za rachunki, i jak przyzwyczajenia Polaków pod tym kątem zmieniały się na przestrzeni ostatnich 4 lat, ile średnio zobowiązań comiesięcznych ma polskie gospodarstwo domowe, czy Polacy zapominają o regulowaniu należności w terminie, kto jest bardziej sumienny w kwestii opłacania rachunków - kobiety czy mężczyźni, mieszkańcy wsi czy miast.
Autopay Research 2019
Jak pożyczamy pieniądze 2018 [RAPORT]
Raport z badań dotyczących tematów pożyczek i ich sposobu wśród Polaków na rok 2018
Blue Media 2018
Jak płacimy rachunki w 2018 [RAPORT]
Z badania można dowiedzieć się m.in.: ile średnio rachunków płacą polskie gospodarstwa domowe, w jaki sposób opłacamy rachunki, kiedy opłacamy rachunki, jak często zapominamy regulować comiesięczne zobowiązania.
Satisface dla Blue Media 2018
Polacy wobec zmian technologicznych
Z raportu dowiesz się ​jak oceniamy wpływ postępu technologicznego na swoje życie oraz jakie mamy obawy związane ze zmianami technologicznymi​.
Blue Media 2018
Nowy obraz polskiego konsumenta. Postawy i zachowania Polaków w obliczu pandemii koronawirusa
Badania ukazują zmianę zachowań konsumenckich podczas pandemii.
PricewaterhouseCoopers 2020
Klimatyczne ABC
W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem UW dla Klimatu powstał niniejszy podręcznik. Pracowało nad nim 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy (takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria) i związanych z różnymi ośrodkami akademickimi. Zawiera m.in. postawy Polaków wobec zmian klimatu, denializm klimatyczny, bariery psychologiczne dla podjęcia działań ograniczających zmianę klimat, społeczne i psychologiczne konsekwencje zmiany klimatu, działania ograniczające zmianę klimatu.
Zbigniew Bohdanowicz, dr Magdalena Budziszewska, dr inż. Paweł Gajda, dr hab. Marek Giergiczny, dr Jakub Jędrak, dr Aleksandra Kadraś, dr hab. Beata Łopaciuk-Gonarczuk, prof. dr hab. Szymon Malinowski i in. 2021
TV + WWW = Razem Lepiej
Badanie CAWI użytkowników internetu powyżej 15 roku życia. Opisanie zmiany nawyków w zakresie użytkowania telewizji i multiscreeningu.
IAB Polska 2020
2021 Global Medical Trends Survey report
Raport z corocznego badania trendów medycznych na kolejny rok. W badaniu również został opisany wpływ pandemii na środowisko medyczne.
Willis Towers Watson 2020
Emocje na portalach – strony informacyjne
Analiza wydźwięku emocjonalnego na portalach newsowych z okresu styczeń-luty 2020
Sentimenti 2020
Chatboty w Polsce 2020
Wyniki badania ilościowego oraz benchmark polskich chatbotów w finansach, telekomunikacji i mediach, turystyce oraz retailu.
Symetria 2020
(NIE)PRZYJEMNOŚCI czyli raport o guilty pleasure
Pojęcie Guilty Pleasure w polskiej kulturze, ich rodzaje, podejście społeczeństwa oraz możliwości, jakie mają marki w wykorzystaniu Guilty Pleasure w przesłaniu marketingowym.
BRANDICO 2020
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ONLINE
Wykorzystanie nowych technologii przez uczniów, rodziców i nauczycieli
Brainly 2017
Znaczenie płci w branży SEO
Wyniki ankiety dotyczącej znaczenia płci w branży SEO, z naciskiem na doświadczenie lub obserwację zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć
Ewelina Podrez-Siama, Fox Strategy 2021
Media bez kobiet.
Raport, będący podsumowaniem dwóch badań dotyczących obecności kobiet w mediach w kontekście publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. kompromisu aborcyjnego.
Instytut Zamenhofa 2021
Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19.
Badanie ilościowe i jakościowe poziomu publicznej opieki onkologicznej w kontekście pandemii koronawirusa.
Fundacja Onkologiczna Alivia 2020
Zjawiska nadprzyrodzone oczami Polaków
Postawy Polaków wobec zjawisk nadprzyrodzonych
Telewizja Crime Investigation 2017
Raport o samotności. Pierwszy rok pandemii.
Drugi już Raport o Samotności ukazuje się w rok od rozpoczęcia pandemii. Dotyka on jednego z najważniejszych problemów, z jakim obecnie mierzymy się jako społeczeństwo. Obok koronawirusa rozprzestrzenia się bowiem druga, mniej widoczna epidemia: epidemia samotności i strachu. Samotność, tak jak wirus, zabija – i nie jest to przenośnia.
Szlachetna Paczka 2021
Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019 r.
Raport branży HoReCa o rynku dostaw jedzenia i preferencjach klientów dotyczących pizz oraz sosów w Polsce
PizzaPortal.pl (teraz Glovo) 2019
Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046
Raport o przyszłych wyzwaniach edukacji. Zaplanowany kilkumiesięczny proces badawczy, składający się z kilku poniżej opisanych etapów, miał na celu wypracowanie scenariuszy przyszłości dla edukacji w perspektywie najbliższych 25 lat.
infuture.institute 2021
Gdańsk Przyszłości
Z jakimi wyzwaniami mierzyć się będzie Gdańsk i jego mieszkańcy w perspektywie najbliższych 50 lat? Cztery scenariusze dla Gdańska Przyszłości wypracowały, w kilkumiesięcznym procesie badawczym, Instytut Kultury Miejskiej i infuture.institute.
infuture.institute 2021
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021
Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku
Instytut Energetyki Odnawialnej 2021
Randstad Employer Brand Research
To kompleksowe badanie marki pracodawcy, które po raz pierwszy zostało przeprowadzone w Belgii. Dziś jest już obecne w 34 krajach, a swoim zasięgiem obejmuje ponad 190 tys. respondentów. Polską perspektywę tego, co wpływa na jakość wizerunku marki pracodawcy firma Randstad monitoruje już od 11 lat. W linku dostępna edycja za 2021 rok
Randstad 2021
JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli…
Czym jest przedsiębiorczość studencka i co ją określa? Jak widzą ją studenci i studentki, a jak postrzegają polskie uczelnie? Jakie cechy posiada przedsiębiorcza studentka i przedsiębiorczy student? I wreszcie - w jaki sposób uczelnie wspierają przedsiębiorczych studentów?
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek Ewaluacji 2021
ALL YOU NEED IS… WHAT?
ZBADALIŚMY ROMANTYCZNE PRAKTYKI, PRAGNIENIA, POTRZEBY I LĘKI DWÓCH POKOLEŃ: BOOMERSÓW ORAZ ICH DZIECI – MILENIALSÓW. Interesowało nas to, jak przeżywają i nazywają miłość, jakie znaczenia nadają bliskości, intymności, pożądaniu i przywiązaniu, przez co cierpią, jakich pożądają partnerów, jakie love stories przyciągają ich przed ekrany. Między generacjami jest wiele podobieństw – wierzą m.in., że miłość jest piękna w każdym wieku, obawiają się zdrady i obojętności partnera, chcą oglądać szczęśliwych i aspiracyjnych bohaterów.
Y&LOVERS 2020
CYFROWI TUBYLCY. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?
Nastolatki w Polsce bardziej smart niż w Hiszpanii czy Turcji. Czym polska młodzież wyróżnia się na tle ich zagranicznych kolegów?
SW Research 2019
Czy jesteś liderem zmiany?
W raporcie poruszyliśmy kwestie związanie z definicją i przykładami liderów zmiany, talentami Gallupa oraz dobrymi taktykami prosto od praktyków. Zebraliśmy w tym raporcie praktyki i doświadczenia z kilkunastu organizacji. W przewodniku odnajdziesz wypowiedzi właścicieli firm, ekspertów i samych liderów zmiany, którzy wspólnie z nami współtworzą niezwykłą przestrzeń dla wszystkich tych, którzy chcą zarządzać zmianą.
społeczność TRANSFORMersów 2021
EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu
W raporcie: 10+ Success stories & Lessons learned, czyli jak o branży mówią przedstawiciele firm, 10+ podejść do budowy cyfrowych produktów edukacyjnych w Polsce i odpowiedź na pytanie: jaki model biznesowy dominuje w tej branży?, Stan branży edukacyjnej w Europie i w Polsce. Kto inwestuje w EduTech?, Handbook o tworzeniu produktów cyfrowych dla branży edukacyjnej. Jak przebiega taki proces?
Project People 2021
Green Generation - Wspólnie na rzecz Ziemi
Raport poświecony najważniejszemu wyzwaniu ludzkości - zapobieganiu katastrofie ekologicznej. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania, odnośnie zachowań na co dzień, podejściu do eko-edukacji, ekologicznych zakupów w różnych branżach i green e-commerce.
Mobile Institute, Allegro 2021
FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem
Czym jest FOMO i jaki ma wpływ na relacje międzyludzkie, kondycję psychiczną i postawę życiową współczesnego człowieka lub też jego ogólne odczuwanie szczęścia i spełnienia w życiu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w niniejszym raporcie.
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawaskiego 2018
FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem
Druga edycja raportu z cyklu "FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem". W raporcie oprócz pogłębienia wątków z poprzedniej edycji, znalazły się zupełnie nowe wątki takie jaki np. phubbing, nomofobia, FOMO marketing.
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawaskiego 2019
Pokolenie równoległych światów
Raport ma na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu pokolenia równoległych światów w trzech kluczowych wymiarach: pracy i finansów, relacji oraz zdrowia, włącznie z kondycją psychiczną.
Nationale-Nederlanden 2021
Kim są polscy użytkownicy TikToka
„Kim są polscy użytkownicy TikToka” to dawka wiedzy na temat jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Sprawdź, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmienił się TikTok!
GetHero 2021
Raport culture.buzz - Jakiej kultury organizacyjnej chcą przedstawiciele trzech pokoleń: X, Y, Z
Badanie culture.buzz koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: jakie peferencje wobec kultury mają przedstawiciele pokoleń X, Y i Z? Co ich łączy, a co dzieli?
Qmatch 2020
Świadomy Konsument
Raport przedstawia charakterystykę postaw zakupowych i motywacji polskich konsumentów. Jak doświadczenia okresu pandemii wpłynęły na postawy zakupowe polskich konsumentów oraz wzrost ich świadomości w trakcie procesu zakupowego. Czy jesteśmy gotowi na nowe modele zakupowe, które starają się odpowiedzieć na rosnące wymagania i potrzeby konsumentów?
Accenture, fashionbiznes.pl, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 2020
Slow life w Polsce 2018
Raport jest pierwszym na rynku opracowaniem dotyczącym slow life w Polsce. Mając tego świadomość chciałyśmy dotknąć w nim, jak najwięcej obszarów naszego życia, żeby zyskać szeroką perspektywę i holistycznie uchwycić nasz rodzimy slow life.
Naturativ 2018
Postawy Polaków wobec produktów roślinnych
Podsumowanie badań opinii publicznej odnośnie postaw konsumenckich Polaków wobec produktów i dań roślinnych
RoślinnieJemy 2019
Polacy na dwóch kółkach 2021
Kim są, jaką grupę stanowią i jak postrzegają swoje bezpieczeństwo użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych w Polsce?
Nationale-Nederlanden 2021
Nazewnictwo i lokalizacja oferty roślinnej w menu
Roślinny czy wegański? Czy sposób oznaczenia, opis produktów może mieć wpływ na decyzję konsumentów? RoślinnieJemy opublikowało nowy raport odnośnie skutecznej promocji i komunikacji potraw roślinnych w branży gastronomicznej.
RoślinnieJemy 2020
Polacy w kuchni
Co o swoich kuchniach myślą Polacy i czy chętnie spedzają w nich czas? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w raporcie "Polacy w kuchni".
Bonami 2020
Czy Polacy lubią swój wygląd?
Czy jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądamy, a może chętnie byśmy coś w sobie zmienili? Co czujemy, gdy patrzymy w lustrze na swoje ciała i twarze? Takie pytania stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzenia badań, a wnioski z nich znajdują się w powyższym raporcie.
Nutridome 2020
Climate Change 2021 (IPCC)
"Każdy ułamek stopnia ma znaczenie. Każdy rok ma znaczenie. Każdy wybór ma znaczenie". Zadaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Klimatu (IPCC) jest dostarczanie rządzącym aktualnej wiedzy o zmianie klimatu.
Intergovernmental Panel on Climate Change 2021
Turystyka w Warszawie
Jak pandemia COVID-10 wpłynęła na ruch turystyczny w Warszawie?
Stołeczne Biuro Turystyki 2020
Raport o biedzie. Bieda - portret własny.
Ponad jedna trzecia badanych deklaruje, że nie zna nikogo, kto żyje w biedzie – nie ma takich osób wśród rodziny, przyjaciół, ani sąsiadów. Równocześnie aż 85% z nas uważa, że w biedę może wpaść każdy
Szlacheta Paczka 2021
FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii.
Trzecia edycja raportu bazuje na wielowątkowym omówieniu lęku przed odłączeniem w pandemicznym kontekście. Raport zawiera też nowe analizy: relacje FOMO z przeciążeniem informacją i nadmiarowymi zachowaniami, w tym nadużywaniem alkoholu. Pandemia wpłynęła także na „dzień fomersa” i rekomendację w zakresie cyfrowego dobrostanu.
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydział Psychologii UW, NASK 2021
Jak to powiedzieć ...? Ułomności narracji o przyrodzie i katastrofie klimatycznej.
Raport o narracjach w obszarze zmian klimatu i katastrofy klimatycznej.
Lata Dwudzieste 2022
Wojna na Ukrainie 2022 - oczami Polaków. Sondaż
Raport z ogólnopolskiego badania opinii na temat wojny na Ukrainie z badania zrealizowanego dzień po wybuchu konfliktu oraz późniejsze zmiany. Sondaż dotyczy stosunku do konfliktu oraz oceny reakcji społeczności międzynarodowej. Czy sankcje powstrzymają Rosję od kontynuacji agresji na Ukrainie? Kiedy zakończy się wojna – o to m.in. zostali zapytani uczestnicy sondażu TGM Research.
TGM Research 2022
Poziom Wiedzy Finansowej Polaków 2022
Od 2018 r. to jedno z kluczowych, corocznych i najchętniej cytowanych w mediach opracowań dotyczących wiedzy i edukacji ekonomicznej w Polsce.
Warszawski Instytut Bankowości, Grupa GPW 2022
Dezinformacja oczami Polaków
Ponad 80% Polaków spotkało się z dezinformacją oraz fałszywymi informacjami o Polsce i świecie. Wg 84% Polaków zbyt dużo kłamliwych informacji w Internecie dzieli społeczeństwo i wpływa na demokratyczne wybory. Najbardziej na fake newsy podatni są młodzi ludzie ufający mediom społecznościowym, którzy nie są w stanie samodzielnie odróżnić, co jest prawdą a co fałszem. Dowiedz się więcej o stanie dezinformacji w Polsce z naszego reprezentatywnego badania opinii społecznej.
DigitalPoland 2022
Nowy obraz polskiego konsumenta
Raport „Nowy obraz polskiego konsumenta” jest próbą odpowiedzi na pytanie jak pandemia wpłynęła na postawy i zachowania Polaków w sześciu obszarach: zachowań zakupowych, rozrywki, pracy, usług transportowych, zdrowia i samopoczucia, technologii oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju
PwC (PricewaterhouseCoopers) 2022
Pokolenie Silvers w E-commerce
Seniorzy-internauci to grupa coraz bardziej świadoma i aktywna, jeśli chodzi o zachowania online. W zdecydowanej większości korzystają z internetu na co dzień, a przy tym robią zakupy online i używają nowoczesnych płatności cyfrowych. Potrzebują jednak wiedzy i edukacji na temat nowych narzędzi cyfrowych. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Kobiety e-biznesu „Pokolenie Silvers w e-commerce”.
Fundacja Kobiety e-biznesu 2022
Szczęśliwy dom
Więcej niż połowa Polaków jest szczęśliwa w swoich miastach. Ponad 57% ankietowanych deklaruje, że są szczęśliwi tam, gdzie żyją. Jednak aż 20,9% nie ocenia najlepiej poziomu szczęścia w swoim mieście. Co wpływa na nasze subiektywne poczucie szczęścia w miastach? O tym w raporcie
ThinkCo, Otodom 2022
W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej
Hasłem przewodnim raportu jest „rezyliencja”, czyli umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków niezależnie od ich skali i siły.
infuture.institute 2022
Phygitalowy Pacjent przyszłości
W jaki sposób pandemia wpłynęła na postępowanie i preferencje ludzi dotyczące wellbeingu i zdrowia? W jaki sposób technologia cyfrowa ukształtuje pacjenta nowej generacji?
Deloitte Digital 2022
Moralność finansowa Polaków 2022
Ponad 90% Polaków uważa, że oddawanie długów jest moralnym obowiązkiem. W 2016 wynik był na poziomie 97%. Cześć z nas jednocześnie akceptuje nie za bardzo etyczne zachowania jak np. praca na czarno, by nie ściągany był z dług z pensji (61,4% badanych).
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 2022
Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości.
Młodzi ludzie, szukając pracy, przede wszystkim zwrócą uwagę na wynagrodzenie (wskazało je ponad 3/4 osób), ale także na wartości, jakimi kieruje się dana organizacja. 2/3 osób wskazało, że ważne jest, by misja/wizja organizacji była spójna z ich wartościami. Ponieważ lubią mieć wpływ na to, co robią, to ważna jest dla nich także rozbudowana ścieżkę kariery, na co wskazuje ponad połowa badanych.
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego 2022
RE_work Raport o relacjach z pracą
Czy pracodawcy są gotowi na dostosowanie się do nowej postpandemicznej rzeczywistości? Czy w Polsce istnieje work-life blend lub jego zalążek? Jak wyglądają nasze relacje z pracą i czy w polskich organizacjach można mówić o wolności?
Concordia Design 2022
Finanse Polaków w czasie pandemii
94 proc. polskich internautów dokonuje zakupów produktów oraz usług przez internet. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek ten wahał się pomiędzy 85 a 88 proc. Wskaźnik ten zanotował ogromny wzrost w ostatnim roku, co powiązać można bezpośrednio z pandemią. W jej wyniku wzrosła także popularność płatności elektronicznych, zwłaszcza szybkich przelewów oraz BLIKA.
Blue Media, Satisface 2021
Finanse Polaków w czasach postpandemicznych 2022
Rok 2022 zatrzymał dotychczasowy trend wzrostowy w segmencie usług subskrypcyjnych. 46 proc. respondentów deklaruje, że z nich nie korzysta.
Blue Media, Satisface 2022
Macierzyństwo a aktywność zawodowa
Co motywuje mamy do powrotu do pracy? Z jakimi trudnościami się mierzą? Czego się obawiają? Jakich zmian systemowych i ze strony pracodawców potrzebujemy, żeby rodzicom łatwiej się pracowało? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdą Państwo w raporcie.
Rodzic w mieście 2021
Matka Polka: Obraz współczesnego macierzyństwa według kobiet
Jakie są współczesne matki? Wyluzowane przyjaciółki, czy kontrolujące opiekunki? Kto podejmuje decyzje zakupowe w Polskich domach? Z jakich mediów korzysta w ciągu młoda mama?
Mediahub 2021
#Instazabytki
Badanie, którego wynikiem jest niniejszy raport, ma charakter ilościowy. Jego celem było wskazanie, które z atrakcji dziedzictwa (muzeów i zabytków) cieszą się największą popularnością na Instagramie. Dodatkowo chcieliśmy sprawdzić, czy atrakcje z największą frekwencją są również najpopularniejsze na Instagramie. W niniejszym opracowaniu jako główną technikę badawczą wybrano analizę danych zastanych o charakterze ilościowym – ogólnodostępnych statystyk z wybranych profili na Instagramie. Niniejsze badanie opiera się na ilościowej analizie danych zastanych umieszczonych na profilach wybranych organizacji na Instagramie. Badanie było prowadzone przez 9-osobowy zespół w okresie od 19 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 roku. Za podstawę tworzenia listy organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym przyjęto wykaz umieszczony w raporcie Polskiej Organizacji Turystyczne „Frekwencja w atrakcjach turystycznych w roku 2020” autorstwa Zbigniewa Kruczka (2021). Pod uwagę wzięto grupę organizacji określaną mianem „atrakcje dziedzictwa kulturowego”, wśród których wyróżniono „muzea” i „zabytki”. Łącznie analizie poddano 930 profili na Instagramie, w tym 857 w kategorii muzea (92%) i 73 w kategorii zabytki (8%). Pierwszym krokiem w analizie było zidentyfikowanie, czy wskazane w raporcie POT atrakcje dziedzictwa posiadają profil na Instagramie. W stosunku do wszystkich profili analizie poddano: oznaczenia lokalizacji danej atrakcji dziedzictwa (co umożliwia oznaczenie/ zameldowanie się uczestników w danym miejscu), liczbę postów, liczbę obserwujących, liczbę obserwowanych, najpopularniejsze hasztagi dotyczące danej atrakcji dziedzictwa, w stosunku do atrakcji dziedzictwa z największą frekwencją analizowaliśmy również liczbę oznaczeń w danej lokalizacji (o ile była dostępna).
Agnieszka Konior, Weronika Pokojska (Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK) 2023
love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.