Baza źródeł dla desk research - Przemoc
love

Baza źródeł dla tagu Przemoc

Najciekawsze raporty, zestawienia i opracowania dla badaczy, UX researcherów,
marketerów i strategów otagowane jako Przemoc

Tytuł i link do raportu Autor Rok
Hejterzy w sieci
Raport przedstawiający skalę hejtu w internecie; czym jest hejt i jak z nim walczyć
SW Research 2015
Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej
Raport przedstawiający skalę przemocy seksualnej wobec kobiet oraz analizę ścigania przestępstw seksualnych przez wymiar sprawiedliwości
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER 2016
Internet i działania w sieci
Analiza zjawisk społecznych związanych z siecią, m.in. sztuczna inteligencja, dezinformacja w internecie, niebezpieczeństwo w sieci, patostreaming.
NASK Państwowy Instytut Badawczy 2019
Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
Raport przedstawiający przekonania i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, zachowania oberwatorów oraz charakterystykę osób doświadczających przemocy w rodzinie
KANTAR 2019
Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce
Badanie miało na celu uzyskanie aktualnej wiedzy na temat praktyki przesłuchiwania małoletnich świadków w Polsce, sposobu przygotowania dzieci do udziału w przesłuchaniu, organizacji oraz przebiegu przesłuchań oraz określenie zgodności miejsc przesłuchań ze standardami, obszarów wymagających poprawy oraz potrzeb sędziów, biegłych i dzieci w związku z udziałem w tej czynności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2020
Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, wraz z rekomendacjami.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci
Badanie wśród pracowników ochrony zdrowia pokazujące praktyki zachowań wobec podejrzeń przemocy wobec dzieci
ARC Rynek i Opinia 2019
Patotreści w internecie
Badania wpływu treści przemocowych zamieszczonych w Internecie na młodzież
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research 2019
Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci
Celem badania jest pogłębienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce oraz jej uwarunkowań, a także określenie związku między doświadczeniami krzywdzenia a dysfunkcjami w rodzinie i podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych.
Danae sp. z o.o. oraz Realizacja sp. z o.o. 2018
Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów
Badanie powiązań pomiędzy zachowaniami destruktywnymi u młodych dorosłych a złym traktowaniem dzieci.
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 2018
Kary fizyczne wobec dzieci
Badanie sprawdzało odczucia respondentów wobec kar fizycznych u dzieci i najpopularniejsze rodzaje kar cielesnych w Polsce.
Kantar Millward Brown S.A 2017
Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie
Opisanie problemu kar fizycznych u dzieci i postawy społeczeństwa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gfk 2013
Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych
.Kolejne badania mające za cel objąć swoim zakresem zarówno kwestię przesłuchania, jak i – bardziej szczegółowo niż dotychczas – wykonywania praw dziecka w postępowaniu karnym i relacji dziecka ze sprawcą w toku tego postępowania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci
Diagnoza przeprowadzona przez Fundację zawiera wiele materiałów dotyczących przemocy wobec dzieci, zjawiska wiktymizacji i zaniedbania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2013
EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie
Tematyka nadużywania internetu, zagrożeń dzieci w internecie, cyberprzemocy i pornografii w sieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich
Badania poruszają tematykę handlu ludźmi, zwłaszcza dziećmi i problem jej wykrywalności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków
Badania opisujące zjawisko wykorzystywania seksualnego i wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius Polska, 2010
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Raport porównawczy problemu krzywdzenia dzieci siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Program „Dzieciństwo bez przemocy” 2009
Zagrożenia wobec dzieci w internecie
Badania zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie, zjawisko cyberprzemocy, pornografii i pedofilii
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2008
Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie
Badanie postaw rodziców wobec przemocy w Internecie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Polacy o kampanii “Stop cyberprzemocy”
Wyniki badań dotyczących postawy Polaków wobec kampanii "stop cyberprzemocy"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Badania postaw i doświadczeń Polaków wobec tematu przemocy wobec dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown SMG/KRC 2008
Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne
Badanie badające zjawisko przemocy rówieśniczej w Internecie u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie
Raport opisujący kontakt dzieci z treściami niebezpiecznymi w Internecie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2006
Wiktymizacja wychowanków domów dziecka
Raport z badań o zjawisku przemocy w domach dziecka i wiktymizacji ofiar.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), program „Przywrócić dzieciństwo” 2006
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Postawa i doświadczenia dorosłych Polaków wobec krzywdzenia dzieci i stosowania kar cielesnych z 2001 roku.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i OBOP 2001
love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.