Baza źródeł dla desk research - Pracownicy
love

Baza źródeł dla tagu Pracownicy

Najciekawsze raporty, zestawienia i opracowania dla badaczy, UX researcherów,
marketerów i strategów otagowane jako Pracownicy

Tytuł i link do raportu Autor Rok
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Raport przedstawiający strukturę zasobów pracy, wskaźniki zatrudnienia i przyczyny bierności zawodowej
Główny Urząd Statystyczny 2014
Raport Potencjał kobiet w e-biznesie. Wiedza o e-commerce
Raport prezentujący sytuację i wyzwania kobiet w e-biznesie. Przedstawia postawy, wyzwania i motywacje zwiazane z uruchomieniem i rozwoju biznesu online.
Fundacja Kobiety e-biznesu 2020
Badania branży gier
Szereg raportów poświęconych branży gier w Polsce - w tym analiza trendów, zachowań i potrzeb graczy, jak i zatrudnienia w sektorze gamedev
Krakowski Park Technologiczny 2020
Raporty Krajowego Rejestru Długów
Regularnie aktualizowane raporty dotyczące MŚP, sektora zatrudnienia, sytuacji finansowej polskich firm działających w różnych branżach
Krajowy Rejestr Długów 2020
Strong Leaders Creator in IT
Raport przedstawiający jak firmy z branży nowych technologii wspierają kobiety i pomagają w rozwoju kariery.
Come Creations Group 2020
50 HR and Recruiting Statistics for 2019
Raport przedstawiający analizę sektora zatrudnienia, w tym statystyki dotyczące wynagrodzenia, oczekiwań i przebiegu procesu zatrudnienia.
Glassdoor 2018
Global Human Capital Trends 2020: Firmy odpowiedzialne w praktyce
Kapitał ludzki w Polsce i na świecie, analiza sektora zatrudnienia, trendy w branży oraz potrzeby i kwestie poczucia przynależności pracowników do organizacij
Deloitte 2020
Raport płacowy 2020
Raport wynagrodzeń na rynku pracy 2020 r., przedstawiający trendy rekrutacyjne i aktualne stawki wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk
Tap.Talent 2020
Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki!
Raport potrzeb pracowników, trendy w sektorze HR wraz z przykładami rozwiązań w firmach w czasach pandemii
Activy 2020
Indeks doceniania
Raport doświadczeń i oczekiwań w kwestii doceniania w pracy wśród pracowników firm w Polsce.
HRM Institute 2019
Randstad employer brand research 2018
Badanie rynku pracy w Polsce, w tym analiza potrzeb i preferencji potencjalnych pracowników oraz lista najbardziej atrakcyjnych branż i pracodawców,
randstad 2018
Pracownicy zagraniczni w Polsce
Szereg raportów dotyczących rynku pracowników zagranicznych w Polsce, zarobków, doświadczeń, perspektyw pracy
EWL Group 2020
Employer Branding w czasach COVID-19
Raport praktyk onboardingu, komunikacji wewnętrznej i offboardingu w czasach pandemii
Socjomania 2020
Znaczenie płci w branży SEO
Wyniki ankiety dotyczącej znaczenia płci w branży SEO, z naciskiem na doświadczenie lub obserwację zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć
Ewelina Podrez-Siama, Fox Strategy 2021
Candidate Experience. Doświadczenia kandydatów w IT w 2020 r.
Opracowanie, które zawiera dane na temat obecnych procesów rekrutacyjnych oraz wskazówki jak je optymalizować, aby spełniały oczekiwania poszukujących pracy. Raport powstał na podstawie wyników ankiety, której celem było zbadanie doświadczeń kandydatów w IT.
No Fluff Jobs i Maja Gojtowska 2021
Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów
Raport dotyczący sytuacji kobiet na rynku pracy w kontekście pandemii koronawirusa. Omawia zagadnienia rozwoju karier zawodowych, a także różnorodności płci w miejscach pracy i dobrych praktyk w tym aspekcie.
Deloitte 2021
Randstad Employer Brand Research
To kompleksowe badanie marki pracodawcy, które po raz pierwszy zostało przeprowadzone w Belgii. Dziś jest już obecne w 34 krajach, a swoim zasięgiem obejmuje ponad 190 tys. respondentów. Polską perspektywę tego, co wpływa na jakość wizerunku marki pracodawcy firma Randstad monitoruje już od 11 lat. W linku dostępna edycja za 2021 rok
Randstad 2021
Czy jesteś liderem zmiany?
W raporcie poruszyliśmy kwestie związanie z definicją i przykładami liderów zmiany, talentami Gallupa oraz dobrymi taktykami prosto od praktyków. Zebraliśmy w tym raporcie praktyki i doświadczenia z kilkunastu organizacji. W przewodniku odnajdziesz wypowiedzi właścicieli firm, ekspertów i samych liderów zmiany, którzy wspólnie z nami współtworzą niezwykłą przestrzeń dla wszystkich tych, którzy chcą zarządzać zmianą.
społeczność TRANSFORMersów 2021
UX i Product Design w Polsce 2021
Siódma edycja badania branży User Experience i Product Design w Polsce. Informacje o stanie branży: doświadczeniu, edukacji, zarobkach, firmach, narzędziach. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe (CAWI) na próbie ponad pół tysiąca osób (n=691), co stanowi znaczącą część społeczności branży user experience.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2021
Specjaliści UX w Polsce 2013
Podsumowanie drugiej edycji badania wykonanego przez dwoje członków CHI Polska (Joannę Kwiatkowską i Tomasza Skórskiego) w celu bliższego poznania osób zajmujących się user experience w Polsce.
Kwiatkowska J., Skórski T. 2013
Profil specjalisty User Experience w Polsce
Pierwsza edycja badania przeprowadzonego przez członków CHI Polska (Joannę Kwiatkowską i Tomasza Skórskiego) w roku 2012. Celem raportu było bliższe poznanie społeczności User Expiernece w Polsce.
Kwiatkowska J., Skórski T. 2012
Specjaliści User Experience 2015
Kolejna edycja raportu na temat specjalistów user experience w Polsce. Zawiera informacje o najpopularniejszych technikach i narzędziach stosowanych przez projektantów i badaczy w swojej codziennej pracy. Zawiera informacje na temat miejsc pracy, zarobkach i aspiracjach specjalistów z branży UX.
Aleksander, M., Kwiatkowska J., Skórski T. 2015
Raport UX - cyfrowe produkty i usługi 2017
Kolejna edycja badania branży User Experience i produktów cyfrowych w Polsce. W raporcie można znaleźć informacje na temat branży: doświadczeniu, edukacji, zarobkach, firmach, narzędziach.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2017
UX i Product design w czasach pandemii - Raport 2020
Wyjątkowa edycja cyklicznego raportu na temat branży UX. Z uwagi na szybko rozprzestrzeniającego się wirusa i wyzwania z nim związane, raport odpowiada na pytanie jak światowa pandemia wpłynęła na branżę UX.
Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. 2020
Raport culture.buzz - Jakiej kultury organizacyjnej chcą przedstawiciele trzech pokoleń: X, Y, Z
Badanie culture.buzz koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: jakie peferencje wobec kultury mają przedstawiciele pokoleń X, Y i Z? Co ich łączy, a co dzieli?
Qmatch 2020
Modele pracy w nowej (nie)normalności - Co już wiemy o pracy poza biurem?
Pandemia wstrząsnęła wszystkimi sferami naszego życia, w tym rynkiem pracy. Powyższy raport podsumowuje wyniki najnowszych badań na temat konsekwencji pracy hybrydowej i zdalnej przed oraz w trakcie pandemii.
Ewa Jarczewska-Gerc, Mirosław Filiciak, Bartłomiej Brach 2021
Szczęście w pracy Polaków
Czy Polacy są szcześliwi w swojej pracy? Piąta edycja raportu badającego poziom zadowolenia z pracy w Polsce.
Jobhouse, Great Digital 2021
Czterodniowy tydzień pracy - czego chcą pracownicy?
Czy skrócenie tygodnia pracy do czterech dni ma sens? Czy polscy pracownicy chcieliby tak pracować? Czy pracownicy są gotowi otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, jeśli w konsekwencji zyskaliby więcej czasu wolnego?
HAYS Poland 2021
Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości.
Młodzi ludzie, szukając pracy, przede wszystkim zwrócą uwagę na wynagrodzenie (wskazało je ponad 3/4 osób), ale także na wartości, jakimi kieruje się dana organizacja. 2/3 osób wskazało, że ważne jest, by misja/wizja organizacji była spójna z ich wartościami. Ponieważ lubią mieć wpływ na to, co robią, to ważna jest dla nich także rozbudowana ścieżkę kariery, na co wskazuje ponad połowa badanych.
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego 2022
Reskilling pracowników
Nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu istniejących dziś technologii.
Future Collars, ICAN Institute 2023
love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.