Baza źródeł dla desk research - Dzieci
love

Baza źródeł dla tagu Dzieci

Najciekawsze raporty, zestawienia i opracowania dla badaczy, UX researcherów,
marketerów i strategów otagowane jako Dzieci

Tytuł i link do raportu Autor Rok
Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce
Badanie miało na celu uzyskanie aktualnej wiedzy na temat praktyki przesłuchiwania małoletnich świadków w Polsce, sposobu przygotowania dzieci do udziału w przesłuchaniu, organizacji oraz przebiegu przesłuchań oraz określenie zgodności miejsc przesłuchań ze standardami, obszarów wymagających poprawy oraz potrzeb sędziów, biegłych i dzieci w związku z udziałem w tej czynności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2020
Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii
Raport o doświadczeniach z okresu od połowy marca do końca czerwca, kiedy to w szkołach po raz pierwszy została wprowadzona edukacja zdalna.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2020
Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, wraz z rekomendacjami.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Problematyczne używanie internetu przez młodzież
Wyniki badania zaburzeń spowodowanych korzystaniem z Internetu przez młodzież i czasu spędzanego przed ekranem.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2019
Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci
Badanie wśród pracowników ochrony zdrowia pokazujące praktyki zachowań wobec podejrzeń przemocy wobec dzieci
ARC Rynek i Opinia 2019
Patotreści w internecie
Badania wpływu treści przemocowych zamieszczonych w Internecie na młodzież
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research 2019
Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci
Celem badania jest pogłębienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce oraz jej uwarunkowań, a także określenie związku między doświadczeniami krzywdzenia a dysfunkcjami w rodzinie i podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych.
Danae sp. z o.o. oraz Realizacja sp. z o.o. 2018
Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów
Badanie powiązań pomiędzy zachowaniami destruktywnymi u młodych dorosłych a złym traktowaniem dzieci.
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 2018
Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią
Celem badania było określenie skali problemu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz ustalenie grup najbardziej narażonych na ten kontakt.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2017
Kary fizyczne wobec dzieci
Badanie sprawdzało odczucia respondentów wobec kar fizycznych u dzieci i najpopularniejsze rodzaje kar cielesnych w Polsce.
Kantar Millward Brown S.A 2017
Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce
Określenie nasilenia zjawiska korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych oraz scharakteryzowanie tej kwestii ze szczególnym uwzględnieniem wieku dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2015
Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Specyfika problemów zgłaszanych przez dzieci.
Celem badania było przybliżenie perspektywy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i szukały wsparcia poprzez kontakt online z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2014
Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom
Cele badania dotyczyły tematów pochwał w stosunku do dzieci oraz okazywanie im uczuć ze strony opiekunów oraz opinii na temat ważności pochwał i okazywania uczuć dziecku.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2013
Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie
Opisanie problemu kar fizycznych u dzieci i postawy społeczeństwa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gfk 2013
Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych
.Kolejne badania mające za cel objąć swoim zakresem zarówno kwestię przesłuchania, jak i – bardziej szczegółowo niż dotychczas – wykonywania praw dziecka w postępowaniu karnym i relacji dziecka ze sprawcą w toku tego postępowania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci
Diagnoza przeprowadzona przez Fundację zawiera wiele materiałów dotyczących przemocy wobec dzieci, zjawiska wiktymizacji i zaniedbania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2013
Być tatą
Iknografika przedstawiająca kwestię i postrzeganie ojcostwa w społeczeństwie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown 2014
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Temat Internetu w życiu młodych ludzi, urządzenia i zagrożenia
TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2013
EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie
Tematyka nadużywania internetu, zagrożeń dzieci w internecie, cyberprzemocy i pornografii w sieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich
Badania poruszają tematykę handlu ludźmi, zwłaszcza dziećmi i problem jej wykrywalności.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2012
Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Badanie polegało na 20 indywidualnych wywiadach pogłębionych z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13–16 lat.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Kołem Naukowym Chi-Kwadrat 2012
Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków
Badania opisujące zjawisko wykorzystywania seksualnego i wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius Polska, 2010
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Raport porównawczy problemu krzywdzenia dzieci siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Program „Dzieciństwo bez przemocy” 2009
Zagrożenia wobec dzieci w internecie
Badania zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie, zjawisko cyberprzemocy, pornografii i pedofilii
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2008
Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie
Badanie postaw rodziców wobec przemocy w Internecie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i TNS OBOP 2008
Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Badania postaw i doświadczeń Polaków wobec tematu przemocy wobec dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown SMG/KRC 2008
Dzieci aktywne online
Badania dotyczące aktywności dzieci w sieci: gry online, zagrożenia.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne
Badanie badające zjawisko przemocy rówieśniczej w Internecie u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2007
Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 2006
Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie
Raport opisujący kontakt dzieci z treściami niebezpiecznymi w Internecie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius 2006
Wiktymizacja wychowanków domów dziecka
Raport z badań o zjawisku przemocy w domach dziecka i wiktymizacji ofiar.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), program „Przywrócić dzieciństwo” 2006
Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków
Postawa i doświadczenia dorosłych Polaków wobec krzywdzenia dzieci i stosowania kar cielesnych z 2001 roku.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i OBOP 2001
Etat w Sieci 2.0 – Zdrowie Psychiczne Nastolatków w Nauce Zdalnej
Co działo się z nami i naszymi dziećmi w okresie nauki zdalnej 2020, jak wyglądało korzystanie z ekranów i jakie są tego konsekwencje? II edycja raportu o skutkach przeorganizowania systemu nauki, wprowadzenia zdalnych lekcji na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii 2021
CYFROWI TUBYLCY. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?
Nastolatki w Polsce bardziej smart niż w Hiszpanii czy Turcji. Czym polska młodzież wyróżnia się na tle ich zagranicznych kolegów?
SW Research 2019
EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu
W raporcie: 10+ Success stories & Lessons learned, czyli jak o branży mówią przedstawiciele firm, 10+ podejść do budowy cyfrowych produktów edukacyjnych w Polsce i odpowiedź na pytanie: jaki model biznesowy dominuje w tej branży?, Stan branży edukacyjnej w Europie i w Polsce. Kto inwestuje w EduTech?, Handbook o tworzeniu produktów cyfrowych dla branży edukacyjnej. Jak przebiega taki proces?
Project People 2021
Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji
70 proc. rodziców zapisze dzieci na płatne zajęcia dodatkowe. To o 10 p.p. więcej niż w roku szkolnym 2021/22 - wynika z najnowszego raportu "Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji". Co piąty ankietowany chce posłać dzieci na darmowe zajęcia dodatkowe, tj. o 7 p.p. mniej niż w ub.r.
Santander Consumer Bank 2022
Macierzyństwo a aktywność zawodowa
Co motywuje mamy do powrotu do pracy? Z jakimi trudnościami się mierzą? Czego się obawiają? Jakich zmian systemowych i ze strony pracodawców potrzebujemy, żeby rodzicom łatwiej się pracowało? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdą Państwo w raporcie.
Rodzic w mieście 2021
Rodzic jako konsument
Jakie wartości są cenione przez rodziców? Jakie są źródła informacji o produktach dla dzieci z kategorii: jedzenie, kosmetyki, odzież? Jakie jest preferowane miejsce zakupu produktów dla dzieci z wybranych kategorii? Na te i wiele innych pytań, znajdziesz odpowiedź w raporcie.
Wirtualne Media 2023
Kultura nieprzyjazna macierzyństwu
Polki boją się macierzyństwa, a w posiadaniu dzieci widzą „poświęcenie”, którego często nie chcą podejmować. Wskazują one na kwestie zdrowia, urody oraz czasu dla siebie, jako na to, co mogą stracić w wyniku zajścia w ciążę. Mężczyźni, usprawiedliwiając brak potomstwa, powołują się na ogólne uwarunkowania ojcostwa, choć rzadziej widzą w nim „poświęcenie”.
Warsaw enterprise institute 2023
Matka Polka: Obraz współczesnego macierzyństwa według kobiet
Jakie są współczesne matki? Wyluzowane przyjaciółki, czy kontrolujące opiekunki? Kto podejmuje decyzje zakupowe w Polskich domach? Z jakich mediów korzysta w ciągu młoda mama?
Mediahub 2021
love

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię temat badań?

Zapisz się na listę newsletterową - będziemy informować Cię o aktualizacjach bazy, nowych artykułach i projektach.